Сигурност – Сигурността на нашите гости е от първостепенно значение за нас. Добре осигуреният възрастен човек е нашия най – голям успех! За целта разполагаме с лекар, медицински сестри и санитари, които да осигурят сигурността и благоденствието на вашите близки.

На разположение са също професионални готвачи, които се грижат за 4 разовото хранене на гостите всеки ден.

При необходимост – психолог, фризьор, козметик, стоматолог, физиотерапевт. Управата също е на разположение при нужда. Контролиран прием на предписани лекарства от медицинския персонал. Сигнална система във всяка стая до дежурната мед. сестра при спешни случаи. Помощ за поддържане на личната хигиена при необходимост.

Оповестяване – Всеки пациент може да повика дежурна санитарка като натисне бутон, намиращ се до леглото, който предизвиква звънене на часовника на ръката на санитарката и показва от коя стая е повикването.

Лекари

За целта разполагаме с лекар, медицински сестри и санитари, които да осигурят сигурността и благоденствието на вашите близки.

Храна

На разположение са също професионални готвачи, които се грижат за 4 разовото хранене на гостите всеки ден.

необходимост

При необходимост - психолог, фризьор, козметик, стоматолог, физеотерапевт. Управата също е на разположение при нужда.

Спещна помощ

Сигнална система във всяка стая до дежурната мед.сестра при спешни случаи. Помощ за поддържане на личната хигиена при необходимост.

Сигурност в дом за стари хора Балчик
Защита в дом Балчик
Вход в дом Балчик
Двор в дом Балчик
Двор в дом за стари хора Балчик
Защита в дом за стари хора Балчик
Гледка в дом Балчик
Почивка в дом за стари хора Балчик